Seven Points of Mind Training in Swedish

I sin introduktion till de uppvaknades agerande, Bodhicaryāvatāra, säger Śāntideva att all världslig lycka kommer från omsorg om andras välfärd, medan lidande blir till genom egoism. Chekawa Yeshe Dorje visar enkelt, konkret och stegvis hur man kan gå den vägen mot egen och andras lycka, om så bara genom att andas…

Här, i denna korta text på blott några sidor samlas mahāyānabuddhismens mest speciella instruktioner. Fastän vardagens problem kan omvandlas med stöd i dem är de obekanta för många, därför ber khenpo Sodargye Rinpoche i sin undervisning att vi som strävar efter mahāyānas uppvaknande skall lägga vikt vid och på allvar studera och utöva Sinnesträning i sju punkter.

修心七要-瑞典语-海报-1440×810

Observerar man sinnets ursprungsnatur så har den inte uppstått, inte upphört, inte varat; den har inget ursprung, ingen vistelseort, ingen destination; den har ingen färg, ingen form, ingen ursprungsnatur, inga som helst kvaliteter och av den anledningen är alla fenomen som drömmar, som illusioner.

När du andas ut, låt din lycka, rötter av godhet och all bra karma bli till vit vind som går in i andra: genom dina näsborrar strömmar den ut och ges till andra varelser, som får den lyckan. /…/ När du andas in, sug i dig allting av andras lidande och sjukdom.

修心七要-立体书-独立

Resources

Av karma från tidigare utövning väckt,

med mängder tro som orsak kunde jag

ta lätt på lidande, hån, skadegörelse när jag

bad om läror som underkuvar självupptagenhet,

utan ånger kan jag dö nu.